About Us

น้ำมันปลา โอเมก้า 3 Nutrifjords ประเทศนอร์เวย์

ชื่อร้าน: Health Treasures

รายละเอียดร้านค้า: จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ

ลองนึกภาพธารน้ำแข็งที่มีความลึก แสง เหนือ ภูเขาและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่มิได้ถูกแตะต้องของนอร์เวย์ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ของเรา

โอเมก้า 3 ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าให้ประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ เราเชื่อมั่นว่าทุกคนควรจะได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นและทำให้เราภูมิใจที่จะนำชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของนอร์เวย์ไปสู่ทุกส่วนของโลก!